Developerské projekty

V developerskej činnosti sa firma zaoberá nákupom pozemkov, ich legalizovaniu na stavebné parcely, zasieťovaniu a následným predajom.

Rekreačný útvar Hronec – Hlobišov

V rekreačnej oblasti Hlobišov – Hronec firma vlastní 11 ha pozemkov v priamej blízkosti lyžiarskeho vleku Poma. K projektu je vypracovaná štúdia pre výstavbu hotelového komplexu, well-ness, apartmánových domov, kempingu a súkromných rekreačných chát. Obcou Hronec je schválený územný plán obce k výstavbe projektu. Ďalej sú zabezpečené územné rozhodnutia a geometrické plány prístupových komunikácií, inžinierskych sieti a pozemkov pod rekreačné chaty. Firma hľadá k predmetnému projektu spoluinvestora, ale zároveň uvažuje aj s odpredaním celej investície. Predaj vcelku, cena 4,00 Eur/m2.

hlobisov

Stavebné pozemky Dolná Mičiná

V katastrálnom území Dolná Mičiná firma vlastní stavebné pozemky pre rodinné domy s vybudovanými inžinierskymi sieťami.

Hrochotka

Golfový areál

Firma pripravuje spoluúčasť na projekte vybudovania golfového areálu v lokalite blízko Vysokých Tatier.