Ťažba dreva

Firma má kapacity a vykonáva činnosti v rámci hospodárenia v lesoch. Ťažba a manipulácia dreva, doprava dreva (sústreďovanie a odvoz), čistenie a údržba vodných tokov a revitalizácia brehových porastov malých vodných tokov.