Stavebné projekty

V stavebnej činnosti má firma dlhoročné skúseností a množstvo úspešne zrealizovaných projektov a stavieb.

 • výstavba zdravotného strediska KR PZ Banská Bystrica,
 • výstavba haly KR PZ Banská Bystrica – Majer,
 • výstavba AB Fatra a. s.,
 • výstavba RD (aj nízko-energetických a drevo domov) Slovenská Ľupča, Tajov, Liptovská Revúca, Banská Bystrica,
 • výstavba chát Donovaly, Špania Dolina, Krupina,
 • výstavba ČS phm Badín,
 • výstavba strelnice KR PZ Banská Bystrica,
 • výstavba hlavnej nákladnej vrátnice pre investora KIA – Mobis a.s. Žilina,
 • výstavba polyfunkčnej haly pre generálneho dodávateľa TAKENAKA EUROPE a. s. Žilina,
 • výstavba obecných komunikácii z fondov EU: Čabracký Vrbovok, Terany, Hontianské Tesáre,
 • Malachov, Malužiná,
 • výstavba protipožiarnej komunikácie Pozemkové spoločenstvo – urbár Pichne,
 • výstavba parkovacích plôch a komunikácii Biotika a. s.,
 • výstavba tenisových kurtov Biotika a. s.,
 • výstavba polyfunkčnej haly MV SR Slovenská Ľupča,
 • rekonštrukcia Železničnej stanice Podbrezová,
 • rekonštrukcia polyfunkčných objektov MO SR letisko Sliač,
 • rekonštrukcia a nadstavba Azylový dom Zvolen,
 • rekonštrukcia OR PZ B. Bystrica,
 • rekonštrukcia výťahov a strechy KR PZ Banská Bystrica,
 • rekonštrukcia a plynofikácia ZS Slovenská Ľupča,
 • rekonštrukcia ZS Lučatín,
 • rekonštrukcia telocvične gymnázia Krupina,
 • prístavba CVC Domček Krupina,
 • výstavba samoobslužných umývacích boxov ČS Slovnaft Kremnička,
 • rekonštrukcia chalupy Kráľovce-Krnišov,
 • výstavba protipožiarnej komunikácie z fondov EÚ – Urbár Ochtiná,
 • výstavba inžinierskych sietí – kanalizácia,vodovod,elektrifikácia v lokalite Dolná Mičiná,
 • a iné.